Lượt truy cập: 351223

DANH MỤC SẢN PHẨM


zoomable
FalShop
FalShop
FalShop
FalShop
FalShop
FalShop

ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN COMET: HÌNH CÂY KÈN

Mã sản phẩm: DH0727

Loại sản phẩm: --- LOẠI KHÁC

Giá : 1 (Đã bán)

► Dòng sản phẩm: Đồng hồ để bàn
► Thương hiệu & Máy: Nhật
► Cơ chế hoạt động: Sử dụng Pin (Quartz)
► Đặc điểm chung: Thiết kế hình cây kèn độc đáo
► Tính năng lịch: Không
► Kích thước mặt: 36,6 mm 
► Kích thước chiều cao: 83 mm
► Tổng thể: >96%, Dộc lạ rất đáng sưu tầm
► Tham khảo: