Lượt truy cập: 941461

Chính sách giao hàng

1.  DỊCH VỤ ÁP DỤNG :

Sản phẩm được ship nhanh qua các đối tác vận chuyển hàng đầu Việt Nam

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

 

3. THỜI GIAN GIAO HÀNG :

Giao hàng nhanh khoảng 1-5 ngày, tuỳ địa điểm
 

4. TRÁCH NHIỆM VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN .

Tất cả hàng hoá được mua bảo hiểm vận chuyển

 
5. Bảo hành & Trách nhiệm :

Tất cả hàng hoá được bảo hành trách nhiệm theo từng loại sản phẩm